Adatvédelem

Bevezetés

A www.elmagicagency.com weboldal (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője Gotthard Ádám (székhelye:1202 Budapest Fás utca 74-78,

Nyilvántartási szám: 383706884; adószám: 66736941-1-43 ), a továbbiakban: adatkezelő.

Ez a tájékoztató tartalmazza a weboldal felhasználói által biztosított személyes adatok feldolgozásának és védelmének elveit.

A nyilatkozat összeállításakor figyelembe vettük a következő jogszabályok rendelkezéseit:

-Az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 rendelete (általános adatvédelem vagy GDPR)

– 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezésről és az információszabadságról

– A Polgári Törvénykönyv kihirdetéséről szóló V / 2013

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az adatvédelem előzetes tájékoztatásának követelményéről

I.1. Az adatkezelő neve és címe:

GOTTHARD ÁDÁM EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Székhely:1202 Budapest,  Fás utca 74-78.

Nyilvántartási szám: 383706884

Adószám: 66736941-1-43

E-mail: adamgotthard@gmail.com

Mobiltelefon: +36209924074

Kapcsolat, jelentkezés

II.1. Az összegyűjtött adatok köre és az adatkezelés célja:

A személyes adatokat, amelyeket a jelentkezési űrlap kitöltésével adott meg nekünk

A https://www.elmagicagency.com/en/registration/  és a https://elmagicagency.com/language/hu/jelentkezesi-lap/ a következő:

SZEMÉLYES ADATOK AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJA

Név, e-mail cím, telefonszám Kapcsolattartó, azonosító

Kor, magasság, mell, derék, csípő, két kép Ezek a személyes adatok szükségesek ahhoz, hogy  értékelni tudjuk a jelentkezést.

Személyes adatokat kizárólag a jelentkezés elbírálásához és a kapcsolattartáshoz használjuk fel, csak az adott cél érdekében szükséges mértékében.

II.2. A személyes adatok feldolgozásának és tárolásának időtartama: az adatkezelés addig tart, amíg az érintett törlést kér. Azon jelentkezők személyes adatait, akiknek nem tudunk szerződést ajánlani vagy nem tud  csatlakozni az ügynökséghez, további kérés nélkül 7 napon belül töröljük.

II.3. Az adatokhoz való hozzáférésre jogosult  adatkezelő. A személyes adatokat az adatkezelő a fenti elvek tiszteletben tartásával kezelheti

II.4. Cookie-k használata

II.4.1. Az adatkezelés jogalapja:

A rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti adatkezelés jogalapja az jelentkező hozzájárulása. Az érintett hozzájárulása nem szükséges, ha a sütik használatának egyetlen célja a kommunikáció elektronikus hírközlő hálózatokon keresztül történő továbbítása vagy a felhasználó által kifejezetten kért információs társadalmi szolgáltatás nyújtása. Ha nem szeretné, hogy a fent leírt információkat a Webhely használatával kapcsolatban gyűjtsék, akkor a böngésző beállításaiban részben vagy egészben letilthatja a sütik használatát, vagy más módon módosíthatja a cookie-üzenetek beállításait. a következő linkeken módosíthatja a böngésző beállításait:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

A Google általános cookie-információi: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analytics-információk: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

III. Az adatkezelés időtartamán belül az érintett a rendelet rendelkezéseinek megfelelően a következő jogokkal rendelkezik:

III.1. Hozzáférési jog

Felhasználóként vagy jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatait feldolgozzák-e, és ha ilyen feldolgozás folyamatban van, akkor jogosult hozzáférni a rendeletben felsorolt ​​személyes adatokhoz és információkhoz is.

III.2.A feledés joga

Felhasználóként joga van arra kérni az adatkezelőt, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, és az adatkezelő bizonyos feltételekkel indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a vonatkozó személyes adatokat.

III.3. A helyesbítés joga

Felhasználóként az adatok megváltoztatásának joga lenne az első változás.

IV. Az adatfeldolgozás biztonsága

Tájékoztatjuk, hogy megtettük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket az személyes adatainak megfelelő védelme érdekében. Adatkezelőként nem vagyunk kötelesek adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, figyelembe véve a GDPR vonatkozó rendelkezéseit, de ha úgy döntünk, hogy adatvédelmi tisztviselőt nevezünk ki, akkor azonnali tájékoztatást adunk az ő nevéről és elérhetőségeiről.

V. Az adatkezelési információk módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy ezeket az adatkezelési információkat olyan módon módosítsa, amely nem befolyásolja az adatkezelés célját és jogalapját

VI. Jogorvoslatok

VI.1. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, forduljon az adatkezelőhöz az info@elmagicagency.com címen.

VI.2. Az érintett személy panaszt nyújthat be az adatkezelő esetleges megsértése ellen közvetlenül a Magyar Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11

Postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 -1-391-1400

honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Budapest, 2018.